Unikt konferenshotell i Köpenhamn

Clarion Hotel Copenhagen är ett unikt konferenshotell i Köpenhamn, och en stor del av deras expertis ligger i att planera och organisera möten och konferenser. De kan hantera allt från en jobbintervju över den verkställande makten och styrelsemöten till stora […]

USA:s kongress

USA: s kongress är Amerikas högsta lagstiftande församling med sitt säte i Kapitolium i Washington. Kongressen består av de två kamrarna representanthuset och senaten. Kongresshuset styrs av konstitutionens första artikel. Enligt den får kongressen endast besluta om sådant som räknas […]

Mötesplatser

En kongress är ganska mycket det samma som en konferens, med den skillnaden att en kongress är större än en konferens. Kongressen pågår också vanligtvis mer än en dag och innefattar oftast en stor bankett eller middag. Det behövs alltså […]