Anordna en kongress

En kongress är en mycket stor tillställning. Då kongresserna ofta avser att behandla viktiga ämnen och då många reser långt och planerar länge för att kunna delta är det mycket viktigt att kongressen avlöper både smidigt och väl. Om det till det finns möjligheter att skapa det där lite extra, som gör att deltagarna kommer ihåg tillställningen länge, är det mycket värt.

Ingen den andra lik

Ingen kongress är den andra lik. Mängder med förutsättningar kräver hänsyn, vilket gör att en kongress alltid måste skräddarsys efter behov, mål och syfte, deltagare och innehåll. Budgeten är också en viktig del i hur en kongress kommer att se ut. Utifrån allt detta är det sedan dags att skapa en mötesplats med ett väl sammansatt schema. Även valet av plats och lokaler påverkar hur innehållet byggs upp. Använd gärna någon härlig kongressplats som ger mersmak och som går i tema med innehållet på kongressen. En professionell kongresshall hjälper ofta till med det mesta som behövs av markservice och vet vad som behövs. Även om en sådan kanske är lite dyrare, är det också värt en hel del att få den hjälpen. Det kan löna sig i längden.

Förberedelser

Det mesta angående en kongress skapas på förhand. Förberedelserna är långa och många. För att få hjälp med förberedelserna finns olika projektmallar att använda. Där kan olika uppgifter läggas in och prickas av. Ofta är det ett helt team som står bakom en konferens och det gäller att arbeta sammansvetsat och att hålla många bollar i luften. Relationerna mellan de olika aktörerna innan en kongress ska och måste både vara effektiv och snabb. Lokaler och föreläsare ska bokas, diskussionsrum anordnas, nöjen och underhållning fixas och inte minst så ska inbjudningar ut. Den ekonomiska biten är alltid lika viktig och får aldrig glömmas bort.

Personlig och kommunikativ

Ingenting slår det personliga mötet. Varje kongressdeltagare ska känna sig unik och sedd. Det kräver en del förberedelse, men förberedelserna behöver inte vara så dyra. En mapp och en namntagg till var och en, kanske personliga säten med namn på och en person som välkomnar alla och ser till att var och en får just det de behöver kommer en kongressanordnare långt med. Det ska hela tiden finnas hjälp att få, om allt från schema till matönskemål. Med kommunikativt menas en hel del. Det ska vara lätt att höra de som talar, det ska finnas kontaktuppgifter om alla som finns på kongressen och det ska finnas möjligheter att nätverka utanför schemats snäva mallar. En kongress är i första hand en plats för nätverkande och kunskapsutbyte. Om det blir det, är alla nöjda.

Kost och logi

Om en kongress varar i flera dagar krävs bra kost- och logimöjligheter. Det är inte villkorat att allt ska vara på samma ställe, även om det har sina fördelar. Gemenskapen blir större om alla bor och äter på kongressområdet. Då ges plats för diskussioner utanför de schemalagda ramarna, och det är ju detta nätverkande och dessa diskussioner som till syvende och sist brukar ge mest av allt. Olika preferenser och behov behöver tillgodoses. Många enkelrum, handikappanpassade rum, mat som alla kan äta alternativt varianter för veganer, allergiker och andra med särskilda behov måste finnas tillgängliga. Ingen ska behöva be om att få den service de har behov av. Det ska komma naturligt.