Mänskliga möten och arbetsmöten

Mänskliga möten må vara bland det mest fascinerande som finns. Ett möte mellan två människor är aldrig identiskt med ett möte mellan två andra människor, och likaså är ett andra möte aldrig identisk med det första mötet. Ett möte är en unik företeelse som genererar mycket olika intryck och känslor, och mänskliga möten är en av grundstenarna i vårt samhälle och för människans välmående. På fritid väljer vi till en större del våra mänskliga möten – vilka människor vi väljer att omge oss med. På arbetet är det däremot inte lika lätt eller självklart, men våra mänskliga möten är minst lika viktiga för det. 

Sammanhållningen på arbetsplatsen är avgörande

Hur vi samarbetar och kommer överens med våra medarbetare är avgörande för stämningen på arbetsplatsen och inte minst för kvalitén på vårt arbete. Känner vi våra kollegor bra och kan samarbeta på ett optimalt sätt så arbetar vi både effektivare och resultatet blir bättre. Man väljer inte vilka man arbetar med, men man väljer vad man ska göra av situationen och ifall man är beredd att kompromissa. Det mänskliga mötet är avgörande och såväl även sammanhållningen på arbetsplatsen. Det är var arbetsgivares ansvar att arbeta på stämningen på arbetsplatsen och optimera relationen mellan medarbetare. 

Konferens i en avslappnande miljö

Ett väldigt bra och lönsamt sätt att arbeta på relationerna på arbetsplatsen är att resa iväg med hela företaget på en konferens. Genom att ta med hela kontoret en helg till en konferens får man gott om tid för såväl utbildning som umgänge och utmanande aktiviteter. Ett perfekt konferenshotell är Körunda Hotell – hotellet ligger strax utanför Stockholm i en lugn och avslappnande miljö. Genom att komma iväg från stan får man tid att fokusera på annat och bygga relationer i en miljö fri från yttre distraktioner. Körunda Hotell är omgivet av en vacker natur och har 10 olika konferenslokaler och möteslokaler i olika storlekar, som tillsammans rymmer 110 personer. En av de största fördelarna med Körunda Hotell är att de erbjuder en rad olika spännande och nytänkande aktiviteter. Företagsaktiviteter är det perfekta sättet för att komma närmare varandra och utmanas i en ny miljö.