Mötesplatser

En kongress är ganska mycket det samma som en konferens, med den skillnaden att en kongress är större än en konferens. Kongressen pågår också vanligtvis mer än en dag och innefattar oftast en stor bankett eller middag. Det behövs alltså oftast en plats för övernattning i samband med en kongress, till exempel ett hotell. En kongress behöver också en större lokal än en konferens då kongressen enligt tradition skall innehålla minst 144 deltagare.