USA:s kongress

USA: s kongress är Amerikas högsta lagstiftande församling med sitt säte i Kapitolium i Washington.

Kongressen består av de två kamrarna representanthuset och senaten.

Kongresshuset styrs av konstitutionens första artikel. Enligt den får kongressen endast besluta om sådant som räknas upp i avsnitt åtta av konstitutionens första artikel, allt annat bestäms av enskilda stater eller av folket.

Kongressen har rätt att väcka åtal och döma mot federala befattningshavare, exempelvis presidenten. De har dessutom rätt att kalla andra än unionens befattningshavare att vittna under ed.